Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

By biotech

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων Πανεπιστημίων μπορούν να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή Χ. Σταμάτη (hstamati@uoi.gr)