ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια …

Συνέχεια...